Blog

sea-my21-gti-se-170-pac-db-action-5243-rgb

Co oznaczają

Strefy ciszy to wyznaczone obszary, w których obowiązuje zakaz wytwarzania hałasu powyżej 45 dB. Obejmują one przede wszystkim zbiorniki wodne oraz przynależące do nich brzegi, a także lasy. Dla miłośników łodzi motorowych i skuterów wodnych oznacza to, że nie wszędzie będą mogli relaksować się na wodzie przy warkocie silnika. Właśnie wspomniany warkot silnika jest główną przyczyną wprowadzanych zakazów, gdyż dla jednych oznacza on dobrą zabawę, a innym uniemożliwia spokojny odpoczynek w ciszy.

Czym właściwie są strefy ciszy?

Strefy ciszy to tereny, na których zgodnie z rozporządzeniami nie wolno emitować hałasu powyżej 45 dB. Zakaz ten dotyczy przede wszystkim jednostek wodnych, które napędzane są silnikami spalinowymi, a więc np. motorówek. Odnosi się jednak również do zbyt głośnych samochodów czy urządzeń nagłaśniających.

Strefa ciszy może obowiązywać wyłącznie na terenie danego akwenu lub też obejmować dodatkowo 500 metrów pasa wokół linii brzegowej. Nie dotyczy jednak zwartej zabudowy miejskiej czy wiejskiej, linii kolejowych, dróg publicznych oraz dojazdowych do kempingów czy pól namiotowych.

Strefa ciszy a przepisy

Kwestie związane z ograniczeniem lub zakazem hałasowania regulowane są przede wszystkim przez Artykuł 15 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody dotyczący parków narodowych i rezerwatów przyrody, gdzie w paragrafie 20 czytamy o zakazie zakłócenia ciszy, a w paragrafie 21 dowiadujemy się o zakazie używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody.

Za wyznaczanie stref ciszy odpowiada rada powiatu, która może ograniczyć lub całkowicie zakazać używania jednostek pływających po zbiornikach wodnych znajdujących się na obszarach rekreacyjnych. Kompetencje rady nie obejmują jednak wód żeglownych.

Strefy ciszy muszą być właściwie oznaczone. W tym celu stosuje się znak A12, który wyróżnia się symbolem przekreślonej śruby na białej tarczy z czerwoną obwódką.

Warto przy tym dodać, że ograniczenia czy zakazy w strefach ciszy odnoszą się do jednostek motorowych, a więc napędzanych silnikiem. W przepisach prawnych nie zostało sprecyzowane, o jaki rodzaj silników chodzi, zatem w tej interpretacji należy uznać, że regulacje w obejmują również silniki elektryczne. W praktyce jednak okazuje się, że w przypadku wielu akwenów wodnych na terenie Polski uchwały rady powiatu dotyczące stref ciszy zezwalają na używanie silników elektrycznych, mimo iż znaki żeglugowe nie zawsze na taką zgodę wskazują.

Jaki mandat grozi za hałasowanie w strefie ciszy?

Za nieprzestrzeganie rozporządzeń poprzez emitowanie hałasu powyżej 45 dB w wyznaczonych strefach ciszy grozi mandat w wysokości 500 zł. Jednocześnie zakazy te nie obowiązują policji, straży pożarnej czy straży ochrony przyrody.

Dziewięć Włók 33A

83-021 Pruszcz Gdański

Telefon:

58 302 02 25

E-mail:

taurus@taurus.gda.pl

PR:

pr@taurus.gda.pl

GMBGMBGMBKATALOG