Blog

sea-my21-gti-se-170-pac-db-action-5243-rgb

Gdzie w Polsce można pływać łodzią z silnikiem spalinowym?

Popularność sportów wodnych nieustannie się zwiększa. Nic dziwnego, obcowanie z przyrodą, szczególnie na wodzie, jest niezwykle relaksujące i stanowi doskonałą odskocznię od codzienności. Stąd też coraz więcej osób decyduje się na pływanie motorówkami. Do kierowania małymi jednostkami nie trzeba mieć zezwoleń. Patenty są konieczne, gdy chcemy prowadzić większe jachty. Czy jednak można takimi jednostkami pływać po dowolnym akwenie wodnym?

Na jakich akwenach można pływać łodzią z silnikiem spalinowym?

Co do zasady łodzie z silnikiem motorowym mogą pływać po śródlądowych drogach wodnych, ale także innych akwenach, jak na przykład jeziora. Poruszanie się nimi nie wymaga występowania o zgody, można więc przyjąć, że są one otwarte i dostępne dla wszystkich. Ograniczeniem jest konieczność posiadania patentu w wypadku większych łodzi z silnikiem spalinowym. Niezbędna jest także znajomość przepisów dotyczących poruszania się drogami śródlądowymi oraz ich bezwzględne przestrzeganie, dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu wodnego. Przykładem najczęściej łamanego przepisu jest ten, dotyczący zakazu wytwarzania fal. Ograniczenia te są stosowane najczęściej w portach i na rzekach. Ich celem jest zachowanie bezpieczeństwa zacumowanych jednostek oraz osób pływających na przykład kajakami.

Gdzie nie można pływać z silnikiem motorowym?

Choć generalnie przepisy pozwalają na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym po niemal wszystkich akwenach, istnieją pewne ograniczenia. Najważniejszym z nich są tak zwane strefy ciszy. Kompetencje do ich ustanowienia mają rady powiatów. Celem tego typu stref jest ograniczenie wpływu hałasu na ekosystem. Zakaz obejmuje emitowanie hałasu na terenie ustanowionej strefy, powyżej 45 dB. Oznacza to tym samym zakaz poruszania się łodzi z silnikiem motorowym po akwenach wodnych objętych strefą ciszy. Warto zatem zawsze się upewnić, czy akwen, z którego zamierzamy korzystać nie jest objęty tym ograniczeniem.

 

Choć śródlądowe drogi wodne są ogólnie dostępne, przed wypłynięciem zawsze trzeba upewnić się co do stanu wód. Czasem ich zbyt niski poziom uniemożliwia bezpieczne przepłynięcie łodzią. A bezpieczeństwo na wodzie powinno być zawsze priorytetem.

Dziewięć Włók 33A

83-021 Pruszcz Gdański

Telefon:

58 302 02 25

E-mail:

taurus@taurus.gda.pl

PR:

pr@taurus.gda.pl

GMBGMBGMBKATALOG